Over dit project

Het project A6 zon Lelystad Dronten onderzoekt de potentie van zonne-energie langs de A6, van aansluiting 8 (Almere Oostvaarders) tot aan de Ketelbrug. In dit project werken gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf samen. Elke partij levert de nodige expertise. Het uitgangspunt van dit project is om samen met u als omwonende, omgevingspartij of belanghebbende hieraan te werken. Op deze wijze willen we tot een resultaat komen waar omwonenden, gebruikers, belanghebbenden en bestuurders achter staan.

Wij vinden het belangrijk van u te horen wat u belangrijk vindt en welke ideeën en vragen u heeft. Wilt u meedoen en wilt u op de hoogte gehouden worden, vul dan het registratieformulier in. Ook als u gebruik wilt maken van de interactieve tools op het platform onder het kopje “denk mee!”, is het noodzakelijk dat u zich via dit formulier registreert.

Doel

Het project heeft als doel gronden in beheer van Rijkswaterstaat beschikbaar te stellen voor de energietransitie. Samen met de gemeenten, provincie en netbeheerder worden de mogelijk beschikte lokaties gereerd gemaakt voor de marktbenaderingsfase. Participatie van de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

De verkenning, die plaatsvond van najaar 2020 tot en met zomer 2021, heeft geresulteerd in een visie, een set bouwstenen en een uitwerking voor het opwekken van zonne-energie langs en in de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten van de A6 van aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug. Deze resultaten zijn terug te vinden op deze website.

Samenwerking

In dit project A6 zon Lelystad Dronten werken gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf samen. Elke partij levert de nodige expertise. De partijen gaan onderzoeken hoe de gronden ingezet kunnen worden voor de opwek van duurzame energie en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk. Er is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordiging vanuit de provincie, gemeenten, netbeheer en Rijkswaterstaat. Zij neemt de besluiten die voorliggen in dit project.

 

 

 

 

Meedenken

Wij vinden het belangrijk van u te horen; wat vindt u belangrijk, welke ideeën en vragen heeft u? Daarom hebben wij in najaar 2020 dit digitale platform ingericht. In de verkenningsfase heeft u als omwonende, ontwikkelaar of weggebruiker veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkeden om mee te denken en mee te doen. Ook is er een aantal digitale bijeenkomsten geweest en zijn er enkele interactieve tools ingericht die u terug kunt vinden onder het tabblad ‘Participatie’. Verder vindt u op dit platform met enige regelmaat nieuwsberichten, filmpjes en interviews, zodat u de ontwikkelingen kunt volgen.

Om actief te kunnen deelnemen en uitnodigingen te ontvangen voor activiteiten die in de volgende fase georganiseerd gaan worden is het noodzakelijk dat u zich registreert met behulp van het registratieformulier.

Initiatief

Provincie Flevoland heeft in 2017 aan de toenmalige ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken verzocht de mogelijkheden te verkennen om hernieuwbare energie in te passen in de geplande wegverbreding van de A6. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid, waar mogelijk, de gronden die in haar bezit zijn beschikbaar stelt voor de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie. Dit zijn twee aanleidingen geweest voor dit initiatief. 

De samenwerkende regionale partners in Flevoland (o.a. de gemeenten en provincie, maar ook maatschappelijke partners) hebben in de Regionale Energie Strategie (RES) afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Flevoland wordt opgewekt. Het project A6 zon Lelystad Dronten is als één van de potentiële hernieuwbare energie projecten opgenomen in deze RES. Daarnaast wordt het project mogelijk onderdeel van de tweede tranche van de provinciale Structuurvisie Zon.

 

 
 

Vergelijkbare projecten

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland sinds 2018 samen in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’. Binnen het pilotprogramma zijn er 10 locaties aangewezen. Het project A6 zon Lelystad Dronten is één van deze pilotlocaties. Op de website van Energie op Rijksgrond vindt u hier meer informatie over.

Planning

Het project bevindt heeft in juli de verkenningsfase afgerond met een visie, bouwstenen en een uitwerking. De stuurgroep heeft akkoord gegeven om de volgende fase in te gaan. De komende periode zullen wij werken aan de verdere uitwerking en zullen wij nadere onderzoeken doen. Daarna wordt gezocht naar een partij die de zonne-energie kan realiseren en exploiteren. Dit gebeurt via een openbare inschrijving. Deze partij is dan verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het project.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.